My Podcast Site
kommentar till Joakim A

kommentar till Joakim A

May 20, 2011

Här kommer en kommentar till en annans elevs podradiosändningar.

ref. Hewitt, Hugh (2005). Blog : understanding the information reformation that´s changing your world.Nashville: Thomas Nelson Inc.

Om blogg 3

Om blogg 3

May 17, 2011

Här nedan refererar jag till sidor jag nämner i min podradio.

om rss W3schools (2011). [Elektroniskt] Tillgänglig: 2011-05-17

Wikipedia (2011). [Elektroniskt] Tillgänglig: 2011-05-17

feed demon FeedDemon (2011). [Elektroniskt] Tillgänglig: 2011-05-17

ägare till feed demon Wikipedia(2011). [Elektroniskt] Tillgänglig: 2011-05-17

om soundcloud Wikipedia(2011). [Elektroniskt] Tillgänglig: 2011-05-17

hemsidan Soundcloud (2011). [Elektroniskt] Tillgänglig: 2011-05-17

om soundcloud.com Wikipedia(2011). [Elektroniskt] Tillgänglig: 2011-05-17

hälsar Stefan Niklasson

Om blogg 2

Om blogg 2

May 12, 2011

Här kommer den andra podradion om bloggar, lyssna gärna! Vill du hellre läsa en bok, kan du ta in litteraturlistan.

Ref. litteratur.

Felix, Lionell & Stolarz, Damien (2006) Hands on guide to: Video Blogging & Podcasting. Oxford:Focal Press.

Om blogg 1

Om blogg 1

May 11, 2011

Jag har gjort det igen, en podradio alltså, den handlar om bloggar, lite genus perspektiv blev det visst. Det gick av bara farten. Lyssna gärna!

Referenslitteratur: Hewitt, Hugh (2005). Blog : understanding the information reformation that´s changing your world.Nashville: Thomas Nelson Inc.

provar podcasting

provar podcasting

May 2, 2011

här kommer nu mitt första försök till ljud ut i internet, lyssna gärna!

Podbean.com Best Podcast Hosting Audio Video Blog Hosting!

Podbean.com Best Podcast Hosting Audio Video Blog Hosting!

April 29, 2011

Welcome to Podbean.com. You can edit this post by clicking "Manage" Tab then "Posts" sub-Tab after you log into your Podbean Dashboard. Podbean.com provides an all-in-one service for video and audio podcast/blog. You can customize your podcast/blog site on mouse clicking, see where your audiences come from on a geographic map powered by Google, moderate your comments with a built-in anti-Spam filter, easy to customize your iTunes podcast page in the iTunes preview page. Learn more at //news.podbean.com. Have question ? Check out Podbean.com FAQ. Happy Podcasting!

Podbean App

Play this podcast on Podbean App