My Podcast Site

New podcast weblog

Episodes

kommentar till Joakim A

Friday May 20, 2011

Friday May 20, 2011

Här kommer en kommentar till en annans elevs podradiosändningar.
ref.
Hewitt, Hugh (2005). Blog : understanding the information reformation that´s changing your world.Nashville: Thomas Nelson Inc.

Om blogg 3

Tuesday May 17, 2011

Tuesday May 17, 2011

Här nedan refererar jag till sidor jag nämner i min podradio.
om rss
W3schools (2011). [Elektroniskt] Tillgänglig: 2011-05-17

Wikipedia (2011). [Elektroniskt] Tillgänglig: 2011-05-17
feed demon
FeedDemon (2011). [Elektroniskt] Tillgänglig: 2011-05-17
ägare till feed demon
Wikipedia(2011). [Elektroniskt] Tillgänglig: 2011-05-17
om soundcloud
Wikipedia(2011). [Elektroniskt] Tillgänglig: 2011-05-17
hemsidan
Soundcloud (2011). [Elektroniskt] Tillgänglig: 2011-05-17
om soundcloud.com
Wikipedia(2011). [Elektroniskt] Tillgänglig: 2011-05-17
hälsar Stefan Niklasson

Om blogg 2

Thursday May 12, 2011

Thursday May 12, 2011

Här kommer den andra podradion om bloggar, lyssna gärna!
Vill du hellre läsa en bok, kan du ta in litteraturlistan.
Ref. litteratur.
Felix, Lionell & Stolarz, Damien (2006) Hands on guide to: Video Blogging & Podcasting. Oxford:Focal Press.

Om blogg 1

Wednesday May 11, 2011

Wednesday May 11, 2011

Jag har gjort det igen, en podradio alltså, den handlar om bloggar, lite genus perspektiv blev det visst. Det gick av bara farten. Lyssna gärna!
Referenslitteratur:
Hewitt, Hugh (2005). Blog : understanding the information reformation that´s changing your world.Nashville: Thomas Nelson Inc.

provar podcasting

Monday May 02, 2011

Monday May 02, 2011

här kommer nu mitt första försök till ljud ut i internet, lyssna gärna!

Copyright 2014 stefan niklasson. All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822