kommentar till Joakim A

May 20, 2011

Här kommer en kommentar till en annans elevs podradiosändningar.

ref. Hewitt, Hugh (2005). Blog : understanding the information reformation that´s changing your world.Nashville: Thomas Nelson Inc.

Om blogg 3

May 17, 2011

Här nedan refererar jag till sidor jag nämner i min podradio.

om rss W3schools (2011). [Elektroniskt] Tillgänglig:/www.w3schools.com/rss/default.asp> 2011-05-17

Wikipedia (2011). [Elektroniskt] Tillgänglig:/sv.wikipedia.org/wiki/RSS> 2011-05-17

feed demon FeedDemon (2011). [Elektroniskt] Tillgänglig:/www.feeddemon.com/ > 2011-05-17

ägare till feed demon Wikipedia(2011). [Elektroniskt] Tillgänglig:/en.wikipedia.org/wiki/NewsGator_Technologies > 2011-05-17

om soundcloud Wikipedia(2011). [Elektroniskt] Tillgänglig:/en.wikipedia.org/wiki/SoundCloud> 2011-05-17

hemsidan Soundcloud (2011). [Elektroniskt] Tillgänglig:/soundcloud.com/tour/web > 2011-05-17

om soundcloud.com Wikipedia(2011). [Elektroniskt] Tillgänglig:/internetworld.idg.se/2.1006/1.379383/soundcloud-vi-skriver-internethistoria> 2011-05-17

hälsar Stefan Niklasson

Om blogg 2

May 12, 2011

Här kommer den andra podradion om bloggar, lyssna gärna! Vill du hellre läsa en bok, kan du ta in litteraturlistan.

Ref. litteratur.

Felix, Lionell & Stolarz, Damien (2006) Hands on guide to: Video Blogging & Podcasting. Oxford:Focal Press.

Om blogg 1

May 11, 2011

Jag har gjort det igen, en podradio alltså, den handlar om bloggar, lite genus perspektiv blev det visst. Det gick av bara farten. Lyssna gärna!

Referenslitteratur: Hewitt, Hugh (2005). Blog : understanding the information reformation that´s changing your world.Nashville: Thomas Nelson Inc.

provar podcasting

May 2, 2011

här kommer nu mitt första försök till ljud ut i internet, lyssna gärna!

Podbean.com Best Podcast Hosting Audio Video Blog Hosting!

April 29, 2011

Welcome to Podbean.com. You can edit this post by clicking "Manage" Tab then "Posts" sub-Tab after you log into your Podbean Dashboard. Podbean.com provides an all-in-one service for video and audio podcast/blog. You can customize your podcast/blog site on mouse clicking, see where your audiences come from on a geographic map powered by Google, moderate your comments with a built-in anti-Spam filter, easy to customize your iTunes podcast page in the iTunes preview page. Learn more at http://news.podbean.com. Have question ? Check out Podbean.com FAQ. Happy Podcasting!